Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

1 december 2017

Iedereen onderneming!

Het ondernemingsrecht is aan een grondige hervorming en modernisering bezig. Dit gebeurt door het ontmantelen van het Wetboek van koophandel, en de integratie ervan in het Wetboek van economisch recht. De nieuwe wet is voorzien in werking te treden vanaf 1 september 2018.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van een eenvormig ondernemingsbegrip. Met de hervorming zou dit begrip van toepassing worden op:

-          Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een economische activiteit uitvoert

-          Iedere rechtspersoon

-          Iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (met winstoogmerk)

Concreet betekent dit dat het begrip ‘handelaar’ wordt vervangen door de benaming ‘onderneming’, en dat daaronder ook zullen vallen: vrije beroepers, bestuurders van een vennootschap, landbouwers, VZW’s, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.

Deze wijziging had al een invloed op het insolventierecht, zie bericht dd. 6 oktober 2017 maar zal dus breder gaan.

Zo heeft deze wijziging nog tal van doorwerkingen en rechtsgevolgen, waarvan deze de belangrijkste zijn:

-          Bewijs in handelszaken: het principe van een niet-betwiste factuur is niet langer exclusief voorbehouden voor handelaars, maar wordt uitgebreid naar alle ondernemingen.

-          De rechtbank van koophandel houdt op te bestaan, en gaat verder als de ondernemingsrechtbank.

terug naar overzicht