Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

29 juni 2018

Eigen zaak starten kan straks zonder ‘attest bedrijfsbeheer’

Tot nog toe moest elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen een activiteit uitoefende die in het handels- of ambachtsregister werd ingeschreven, bewijzen dat hij beschikte over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Om een attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ te behalen, moest de starter een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Kreeg de bedrijfsleider die materie niet in het middelbaar of hoger onderwijs, dat kon hij zijn kennis bijschaven zowel bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s). Vanaf 1 september 2018 valt deze verplichting dus weg.

Rechtsgrond opgeheven

De rechtsgrond voor de wettelijke vereiste van de ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ wordt door het decreet van 18 mei 2018 opgeheven met ingang vanaf 1 september 2018.

Actieplan Vlaamse Regering

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, meent dat het attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ een onnodige drempel is die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om een eigen zaak te starten. Deze maatregel moet dus mensen stimuleren om hun talenten en hun dromen te ontwikkelen in een eigen onderneming. Er werd overigens een actieplan opgesteld dat inzet op de constante ontwikkeling van competenties en een (vrijwillige) startersbegeleiding. Hoe dit actieplan er zal uitzien, moet nog verder besproken worden.

België was tot op heden het enige Europese land dat zo een attest bedrijfsbeheer vroeg bij de opstart van een onderneming.

 


Bron: Graydon.be/blog

terug naar overzicht