Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Ontheffing van leegstandheffing wegens overmacht mogelijk

5 september 2018

Ontheffing van leegstandheffing wegens overmacht mogelijk

1. De leegstandheffing

 Indien meer dan 50% van de vloeroppervlakte van een bedrijfsruimte niet effectief benut wordt is er sprake van leegstand. Dit feit wordt jaarlijks geëvalueerd door de gemeente. Indien leegstand wordt vastgesteld zal het onroerend goed worden opgenomen in het leegstandregister en ontvangt de eigenaar een registratieattest. Indien de bedrijfsruimte drie opeenvolgende jaren werd opgenomen in het register wordt een leegstandheffing geheven. Deze wordt berekend op basis van het KI van desbetreffend onroerend goed.

 2. Beroep en bezwaar

 De eigenaar van het onroerend goed kan zich verweren tegen het invorderen van de leegstandheffing door beroep in te dienen tegen het registratieattest die de leegstand vastgesteld heeft. Dit beroep moet ingediend worden binnen één maand na kennisgeving van het attest en betreft een beroep tegen het vaststellen van de leegstand zelf, niet het heven van de heffing. Indien het beroep wordt aanvaard wordt de leegstandstermijn doorbroken en kan in principe geen leegstandheffing geheven worden, ook niet in de volgende jaren indien de toestand dezelfde blijft.

Indien om een of andere reden toch een leegstandheffing wordt geheven, kan hier tegen worden verweerd door middel van een bezwaarschrift, in te dienen binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. Dit bezwaar heeft opnieuw tot doel de leegstand en de registratie ervan te betwisten. Al kan er enkel een bezwaarschrift worden ingediend indien voorafgaand reeds beroep werd ingediend tegen het registratieattest. In de praktijk is dit niet altijd het geval waardoor de doeltreffendheid van een bezwaarschrift vaak klein is.

 3. Overmacht

In recente rechtspraak werd aanvaard dat de belastingplichtige ook overmacht als middel kan inroepen om ontheffing van de belasting te bekomen, niettegenstaande het feit dat dit niet in de wet is opgenomen. Het middel kan zelfs ingeroepen worden indien de belastingplichtige geen voorafgaand beroep heeft ingediend tegen het registratieattest en kan dus op elk moment worden ingeroepen. Overmacht kan worden ingeroepen wanneer de belastingplichtige niet op een redelijke wijze een einde kon maken aan de leegstand, bijvoorbeeld in volgende gevallen:

 

De administratie mag bovendien niet beslissen of de eigenaar wel de juiste beslissingen heeft genomen om het onroerend goed rendabel te exploiteren. Het is in ieder geval belangrijk dat de eigenaar de overmacht zo goed mogelijk onderbouwt met de nodige documentatie.

  

 

Bron: Titeca Accountancy (https://www.titeca.be/nl/publicaties)

terug naar overzicht