Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Het nieuwe vennootschapsrecht

4 maart 2020

Het nieuwe vennootschapsrecht

Met het nieuwe vennootschapsrecht was het de bedoeling om aanpassingen te maken die dichter bij het internationaal recht aansluiten. De wetgeving wil ook flexibeler en eenvoudiger zijn. Maar wat is er nu veranderd? 

BV: 

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) wordt nu gewoon een besloten vennootschap (BV), hierin worden ook de S-BVBA en de E-BVBA in opgenomen. Deze twee laatste vormen zullen verdwijnen. 

In deze vorm wordt niet meer verwezen naar de zaakvoerder. Dit wordt aangepast naar de bestuurder. Nu is het ook mogelijk om een BV op te richten door 1 persoon in plaats van met (min.) 2. 

Vanaf 1 mei 2019 is er geen verplicht minimumkapitaal meer nodig, maar je moet wel zorgen voor een “toereikend aanvangsvermogen” voor uw bedrijvigheid. Indien dit aanvangsvermogen niet toereikend is en hierdoor volgt een faillissement, dan vergroot dit gegeven de aansprakelijkheid van de bestuurder. Het startkapitaal (vroeger: minimumkapitaal) werd afgeschaft om een BV aantrekkelijker te maken in het buitenland. 

 

NV: 

In tegenstelling tot een BV, blijft hier het minimumkapitaal wel nog van toepassing. Dit komt omdat een NV onderworpen is aan internationale wetgeving. 

Bij het bestuur van de NV kunnen ook feitelijke bestuurders ontstaan, die mede aansprakelijk zijn voor het stellen van daden. Er is wel een mogelijkheid om die bestuurder te bevrijden van de aansprakelijkheid, indien die kan aantonen dat men niet akkoord ging met de genomen beslissing, bijv. door tegen te stemmen of geen stem uit te brengen. 

Het kan van belang zijn dat u zich als bestuurder laat verzekeren tegen aansprakelijkheden. 

 

CV:

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVAO) zullen worden omgevormd tot een coöperatieve vennootschap (hierna CV). De grootste wijziging in deze vorm, is de afschaffing van het startkapitaal. Het aantal oprichters daarentegen, blijft ongewijzigd. Men heeft nog steeds (min.) 3 vennoten nodig om een CV te kunnen oprichten. 

 

Maatschap: 

De maatschap blijft bestaan. Hieronder valt ook de vennootschap onder firma (VOF) wanneer de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn en de commanditaire vennootschap (Comm.V) als er een beperkte aansprakelijkheid geldt voor de vennoten. 

 

Valt u nog onder de oude vorm met uw vennootschap? 

U kan zelf kiezen om de nieuwe vennootschapsvorm toe te passen door een statutenwijziging door te voeren. Dan valt u automatisch met uw vennootschap onder de nieuwe wetgeving (“opt-in”). 

Indien u zelf geen statutenwijziging doet naar de nieuwe vennootschapsvormen voor 1 januari 2024 wordt deze automatisch omgevormd naar de vennootschapsvorm die het dichts aansluit bij de nieuwe rechtsvormen. Hiervoor moet u met uw vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen om uw statuten te wijzigen. Dit moet gebeuren binnen de zes maanden na omvorming.  

terug naar overzicht