Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Schenken van vastgoed spectaculair toegenomen

29 maart 2016

Schenken van vastgoed spectaculair toegenomen

Schenkbelastingen (schenkingsrechten) zijn de belastingen die u moet betalen als u:

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als:

Ook als u vrijwillig een onderhandse akte aanbiedt ter registratie in het Vlaamse Gewest moet u schenkbelastingen betalen. 

Schenking van onroerende goederen

Een schenking van onroerende goederen moet via een notariële akte gebeuren en moet dus ook worden geregistreerd.

Als de schenker van een onroerend goed overlijdt binnen de drie jaar na de schenking dan moet u het geschonken onroerend goed aangeven in de aangifte van nalatenschap (externe website).
U betaalt hierop geen erfbelasting meer maar de waarde wordt wel in aanmerking genomen voor de berekening van de erfbelasting op de overige onroerende goederen.

Schenking van roerende goederen

Bij een schenking van roerende goederen, bv. de overhandiging van een geldsom (= handgift) of een overschrijving van geld (= bankgift), is de registratie niet verplicht.

Schenking zonder registratie

Als u het bewijs van de schenking niet laat registreren, betaalt u geen schenkbelasting.

Wanneer de schenker echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de waarde van deze schenking bij het actief van de nalatenschap geteld en betaalt u hierop wel erfbelasting die hoger ligt dan de schenkbelasting.

Geregistreerde schenking van roerende goederen

De akte van een schenking van roerende goederen hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. De schenker en de begunstigde(n) kunnen een onderhandse akte van schenking opmaken en deze zelf ter registratie aanbieden op een plaatselijk belastingkantoor van de FOD Financiën (externe website).

Na de registratie van de akte bezorgt de FOD Financiën een afschrift van de akte aan de Vlaamse Belastingdienst die de akte analyseert en de verschuldigde schenkbelasting berekent.

Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking moet de geregistreerde schenking moet er geen erfbelasting worden betaald op de waarde van de schenking.

Aanslagbiljet

Na de berekening van de schenkbelasting verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de begunstigde (begiftigde) van de schenking.

Bedrag

Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

  • 3% voor schenkingen:
    • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
    • tussen echtgenoten
    • tussen partners (externe website)
  • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

Het tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen (externe website) wordt bepaald door:

  • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • als de grootte van de schenking.

In sommige gevallen kunt u genieten van een vermindering of vrijstelling van de schenkbelasting:

Meer informatie over mogelijke verminderingen en vrijstellingen (externe website) leest u op het belastingportaal.  

 

bron: vlaanderen.be

terug naar overzicht