Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

21 april 2016

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Artikel 1397 Ger. W.   werd in die zin gewijzigd dat  het hoger beroep ingesteld tegen een eindvonnis niet langer de uitvoerbaarheid van deze beslissing schorst, tenzij een bijzonder gemotiveerde beslissing het anders bepaalt of in de wettelijk voorziene uitzonderingen.
 
Anderzijds schort het verzet ingesteld tegen een eindvonnis dat bij verstek werd gewezen, nog wel de tenuitvoerlegging daarvan op, behoudens in wettelijke uitzonderingsgevallen of bij met bijzondere redenen omklede beslissing.

Artikel 1398/1 Ger. W. stelt dat in afwijking van artikel 1397, 1ste lid en behalve specifieke bepalingen verzet tegen het eindvonnis gewezen door de rechter van de familierechtbank de tenuitvoerlegging daarvan niet schorst.
 
Artikel 1399 Ger. W. bepaalt echter wel dat verzet en hoger beroep de tenuitvoerlegging schorsen van

  1. eindvonnissen inzake de staat van personen
  2. de vonnissen uitgesproken door de rechter van de familierechtbank die zitting neemt in het kader van zaken die worden geacht spoedeisend te zijn of zaken waarvoor de spoedeisendheid wordt aangevoerd in de zin van artikel 1253ter/4, en die betrekking hebben op geschillen inzake formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk, de opheffing van het verbod op het huwelijk van minderjaringen en de toestemming daartoe.

 
In dergelijk zaken kan de voorlopige tenuitvoerlegging niet worden toegestaan.
 
Het principe dat de voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op eigen risico, blijft onveranderd.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de vorderingen die zijn ingesteld vanaf 01 november 2015.

 

Bron: Dikaioma Nieuwsbrief

terug naar overzicht