Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Advocatenbevestigingen

13 mei 2016

Advocatenbevestigingen

Middels de audit letter of de confirmatiebrief wordt aan de advocaat gevraagd om in het kader van het afsluiten van het boekjaar verslag uit te brengen aan de commissaris over bepaalde zaken of hangende geschillen – zoals bijvoorbeeld informatie omtrent de stand van de procedure(s), het bedrag van de vordering(en) voor of tegen de cliënt, een cijfermatige inschatting van de waarschijnlijke uitkomst, enz. – waarin ze de rechtspersoon-cliënt van de commissaris bijstaan of bijgestaan hebben.


Volgens de deontologische regels van de advocatuur mogen advocaten de in voormelde brief gevraagde informatie alleen verstrekken aan hun cliënt en niet rechtstreeks aan de commissaris.  


Omwille van het beroepsgeheim van de advocaat maakt het verstrekken van de door de commissaris gevraagde informatie rechtstreeks aan de commissaris een schending uit van het beroepsgeheim van de advocaat.  


In ieder geval is het toegestaan is dat de advocaat de gevraagde informatie enkel aan de cliënt verstrekt, die dan zelf beslist of hij  de van de advocaat ontvangen informatie overmaakt aan de commissaris of aan de bedrijfsrevisor die met de controle van de jaarrekening is belast. De advocaat zal aan de commissaris een brief overmaken waarbij hij hem op de hoogte brengt van het verstrekken van de informatie aan zijn cliënt.  

 

Bron: Omzendbrief 2016/04 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dd. 21.04.2016

terug naar overzicht