Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Aanvraag bijdragevermindering voor zelfstandigen die een activiteit uitoefenen in een crisissector

26 mei 2016

Aanvraag bijdragevermindering voor zelfstandigen die een activiteit uitoefenen in een crisissector

De aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen vereist het aantonen van een lager inkomen dan de inkomsten van het jaar N-3 en dat de inkomsten lager zullen zijn dan de wettelijk bepaalde drempel.

Het lager inkomen moet worden aangetoond op basis van objectieve elementen.

De erkende crisis in een bepaalde sector is in feite al een objectiefelement dat de vermindering van de inkomsten aantoont.

Voor de zelfstandigen die hoofdzakelijk actief zijn in één van deze sectoren, zal voor een verlaging van hun voorlopige bijdrage slechts één objectief element worden gevraagd (en geen twee zoals voorzien in de algemene procedure). Dit unieke objectieve element zal betrekking hebben op de daling van de inkomsten die deze zelfstandigen verwachten voor het jaar: laatste BTW-aangiftes, aantonen van een daling van de prijzen… Met andere woorden, het behoren tot een sector in crisis zal voor hen automatisch het tweede objectieve element zijn dat normaal gezien vereist is om het dossier volledig te maken.   

Het arsenaal aan maatregelen ten voordele van de zelfstandigen in de landbouwsector ziet er voortaan als volgt uit:

 

Bron: www.belgium.be - persbericht dd. 29.03.2016 - Partena Niewsbrief 2016-2

terug naar overzicht