Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2016

7 juni 2016

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2016

Coöperatieve vennootschap voortaan erkend voor onbepaalde duur 

Coöperatieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de coöperatieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning krijgen van de minister van Economie. Aan de erkenning zijn fiscale en sociale voordelen verbonden. Bij koninklijk besluit wordt de huidige, tijdelijke erkenning vanaf 1 juni 2016 omgevormd tot een erkenning van onbepaalde duur. Het KB sleutelt ook aan de erkenningsvoorwaarden. 

Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.

Europa behoudt minimumtarief btw tot eind 2017 

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 mag het normale btw-tarief dat door alle EU-landen wordt toegepast voor goederen en diensten niet lager zijn dan 15%. Dat staat in de Europese richtlijn 2016/856 van 25 mei 2016.
Via richtlijn 2016/856 verlengt Europa deze regeling voor de zesde maal. Dit keer met 2 jaar, tot 31 december 2017.
Artikel 97 van de btw-richtlijn bepaalt immers dat het normale btw-tarief “vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015” niet lager mag zijn dan 15%.
EU-landen kunnen één of twee verlaagde tarieven toepassen van minimaal 5% voor specifieke goederen en diensten die worden vermeld in bijlage III van de btw-richtlijn. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ook een aantal bepalingen van toepassing die van die regels afwijken (lagere tarieven, verminderde tarieven op andere goederen of diensten, enz.).
Richtlijn (EU) 2016/856 van 25 mei 2016 treedt in werking op 1 juni 2016.

terug naar overzicht