Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

15 december 2016

Arrest Hof van Cassatie maakt flitsboetes onwettig

Het Hof van Cassatie heeft zich gisteren uitgesproken in vier zaken die te maken hebben met overdreven snelheid, parkeerovertredingen en snelheidscontroles. Al die zaken moeten nu overgedaan worden voor een andere rechtbank. Bovendien - en belangrijker - hebben de arresten mogelijk verregaande gevolgen voor de manier waarop de politie flits- en parkeerboetes uitschrijft.

De arresten gaan namelijk over boetes waarbij de politie alleen de nummerplaat heeft en pas daarna de bestuurder probeert te identificeren via de kruispuntbank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV), en dus de bestuurder niet persoonlijk heeft geïdentificeerd. In die gevallen, zo oordeelt het Hof van Cassatie, schendt de politie de privacyregels.  

"Dat komt doordat de politie geen toelating heeft om gegevens op te vragen bij die databank", zeggen advocaten Kurt Stas en Henri Berkmoes aan VTM NIEUWS. "Als ze dat nu doet, is dat dus niet wettig. Er is eerst toelating van de privacycommissie nodig." Volgens het Hof van Cassatie zijn dergelijke boetes alleen geldig als de politie de eigenaar van het voertuig zelf om zijn identiteitsgegevens heeft gevraagd

Nog volgens de advocaten zou de rechtspraak in deze vier arresten gevolgen hebben voor alle flits- en parkeerboetes die recent begaan zijn en in de toekomst nog begaan worden. "Iedereen die nog een onbetaalde boete heeft of die in de komende weken geflitst wordt, kan die aanvechten", aldus de advocaten aan VTM NIEUWS. Dat wil echter nog niet zeggen dat ook elke boete wordt kwijtgescholden, want een procedurefout betekent niet dat elke overtreding sowieso vervalt. "Daar moet elke rechter naar eer en geweten in oordelen", aldus meester Stas.

De beslissing van het Hof van Cassatie leidt er mogelijk ook toe dat de politie niet langer kan doorgaan met de verkeerscontroles zoals ze die nu uitvoeren. Bij flitscontroles bijvoorbeeld zou de politie eerst toestemming moeten hebben van de privacycommissie. "En die kan nog maanden op zich laten wachten."

(Bron: demorgen.be - 14/12/2016)

 

Van belang is uiteraard de kanttekening: "Dat wil echter nog niet zeggen dat ook elke boete wordt kwijtgescholden, want een procedurefout betekent niet dat elke overtreding sowieso vervalt."

De arresten zijn dan ook geen vrijgeleide om boetes niet te betalen.

terug naar overzicht