Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

24 februari 2017

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 1 april 2017

Huidige regeling tot en met eerste kwartaal 2017: elk kwartaal twee voorschotten
Tot dusver moesten kwartaalaangevers, conform artikel 19, §1 van het KB nr. 1, uiterlijk op de 20ste dag van de tweede en derde maand van elk kwartaal een voorschot van de verschuldigde btw van het voorgaande kwartaal betalen, ook als ze in het lopende kwartaal eigenlijk geen btw verschuldigd waren. In de praktijk had die verplichting een wezenlijke impact op de cashflow van de belastingplichtigen en zorgde ze ook voor extra administratieve druk. 

Nieuwe regeling vanaf tweede kwartaal 2017: enkel nog één decembervoorschot
Artikel 2 van het KB van 16 februari 2017 vervangt thans de tekst van artikel 19 van het KB nr. 1.

Het nieuwe artikel 19, §1 schaft de kwartaalvoorschotten af voor de kwartaalaangever, maar verplicht hem wel om uiterlijk op 24 december een zogenaamd 'decembervoorschot' te betalen. Het bedrag van dat voorschot is normaal gelijk aan de verschuldigde belasting door de kwartaalaangever over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Op ieder verzoek van de btw-ambtenaren moet de kwartaalaangever de gegevens kunnen meedelen die aan de basis liggen van de berekening van dat voorschot. Wanneer de kwartaalaangever het bedrag van dat voorschot niet vermeldt in zijn periodieke aangifte van het vierde kwartaal of niet tijdig de gevraagde gegevens meedeelt aan de btw-ambtenaren, zal het bedrag van het voorschot gelijk zijn aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar. 

Voor belastingplichtigen die werken met maandelijkse btw-aangiftes bepaalt het nieuwe artikel 19, §2 een analoge regeling. Het bedrag van het voorschot is in dat geval normaal gelijk aan de verschuldigde belasting door de maandaangever over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Indien het voorschot niet wordt vermeld of indien de gevraagde gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de verschuldige belasting over de handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar. 

Aangepast btw-aangifteformulier & toelichting
Als gevolg van de wijziging van de voorschotregeling moest ook het btw-aangifteformulier worden aangepast. Voortaan moet het nieuwe formulier van bijlage I van het KB van 16 februari 2017 worden gebruikt, wat ook aanleiding geeft tot een nieuwe omschrijving van de roosters.

 

 

Bron: OrdeExpress http://www.ordeexpress.be/nieuwsbrief/136/12dejaargang-nummer4  
  

terug naar overzicht