Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

Wat verandert er op 1 maart 2016?

12 maart 2016

Wat verandert er op 1 maart 2016?

Turteltaks

In Vlaanderen treedt de nieuwe verhoogde ‘Bijdrage Energiefonds’ in werking, ook wel de Turteltaks genoemd. De meeste gezinnen betalen op de stroomfactuur honderd euro als bijdrage. De taks moet voornamelijk de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten helpen financieren. Het tarief van de jaarlijkse heffing wordt bepaald op basis van het jaarverbruik van elektriciteit. Daarbij gelden verschillende verbruiksschijven: beschermde klanten bijvoorbeeld betalen 25 euro. Voor een jaarverbruik van 0 tot 5 MWh - het meest courante - is dat honderd euro.

Drempel voor aanwezigheidsregistratie in bouwsector daalt tot 500.000 euro

De elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouwsector wordt uitgebreid. Op dit moment is die registratie van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag - exclusief btw - gelijk is aan of hoger is dan 800.000 euro. Die drempel wordt op 1 maart 2016 verlaagd tot 500.000 euro, exclusief btw.

Nieuwe lijst met ecocheque-producten

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quater inzake ecocheques gesloten. Met die nieuwe cao vervangen de sociale partners de huidige lijst van ecologische producten en diensten die men met ecocheques kan aankopen. Opvallend: het gebruik wordt uitgebreid tot de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen.

Functie van veiligheidsconsulent voor bescherming politionele informatie uitgediept

Binnenkort moet in iedere politiezone een ‘consulent voor de veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ werken die instaat voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en politionele informatie. Dat geldt ook voor elke entiteit van federale politie die hiermee bezig is. Een gevolg van de Wet Politioneel Informatiebeheer waarmee de wetgever meer transparantie en efficiëntie wil creëren bij de verwerking van politionele gegevens. Een uitvoeringsbesluit verduidelijkt nu wat de functie van veiligheidsconsulent precies inhoudt.

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II)

Verstekprocedure voor politierechtbank, correctionele rechtbank en hoger beroep wordt gelijkgeschakeld (zie art. 79 en 92 Potpourri II)
Hoger beroep tegen politierechtbank en correctionele rechtbank kan tot 30 dagen in plaats van 15 dagen (nieuw art. 203 Sv, zie artikel 88 Potpourri II)
Bij hoger beroep in strafzaken moet het verzoekschrift de precieze grieven vermelden (nieuw art. 204 Sv., zie art. 89 potpourri en Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering)

terug naar overzicht