Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

12 juli 2017

Nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2017

Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan diensten die zich van de vaste lijn bedienen (internet, televisie, enz.), zijn daar schuld aan.
Het nieuwe KB van 6 september 2016 wil het migreren van een internettoegangsdienst of een omroeptransmissie- en omroepdistributiedienst (of van een geheel van diensten waarin minstens een van deze diensten vervat zit) naar een andere operator vanaf een vaste lijn (‘geleverd op een vaste locatie’) vergemakkelijken. Zo’n migratie moet daarbij de vorm krijgen van een eenvoudig, voorspelbaar, snel en gesynchroniseerd proces. De procedure wordt van toepassing vanaf 1 juli 2017.

Alle wijzigingen treden in werking op 1 juli 2017.
In juli 2019 zal het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) de impact van de nieuwe migratieprocedure evalueren. Het BIPT zal ook de resultaten en zijn eventuele aanbevelingen aan de minister overmaken en op zijn website publiceren.
Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie, BS 22 september 2016. 
Ministerieel besluit van 31 augustus 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie, BS 22 september 2016. 

 

Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de meeste gevallen verplicht om een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds.
Dit hoofdstuk van de Programmawet treedt in werking op 1 juli 2017.
Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016. ( art. 45-50 PW 2017 ) 

 

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017.
De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2017.
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht van 9 juni 2017 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017 , BS 20 juni 2017. 

Handelaars krijgen 2.000 euro hinderpremie bij wegenwerken vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie vereenvoudigd voor detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door openbare wegenwerken in hun straat. Ze kent de nieuwe hinderpremie toe vanaf 1 juli 2017. Geselecteerde ondernemingen kunnen de premie elektronisch aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid (Vlaio).

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017.

terug naar overzicht