Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

20 juli 2017

Vlaams Huurdecreet - Opzegging huurovereenkomst door verhuurder wegens grondige renovatiewerken

Volgende wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van artikel 3, § 3 van de Woninghuurwet:

de verhuurder moet na afloop van de werken een conformiteitsattest aanvragen, zodat er zekerheid is dat de woning(en) na de werken aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet/voldoen. Het conformiteitsattest moet ook overhandigd worden aan de huurder die omwille van de uitvoering van deze werken werd opgezegd, wanneer deze huurder daar om vraagt. Het kunnen voorleggen van een conformiteitsattest valt onder de door de verhuurder te vervullen voorwaarden, waarbij het niet nakomen van deze voorwaarden voor de opgezegde huurder het recht op schadevergoeding doet ontstaan.

De andere elementen van deze regeling, zoals o.m. het drempelbedrag, de opzeggingstermijn van zes maanden, de periode waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd en de schadevergoeding voor de huurder bij niet uitvoering van de werken, blijven volledig behouden.

 

Geschreven door Lexalert (Lexalert.be)

terug naar overzicht