Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

6 oktober 2017

De nieuwe faillissementswet: niet alleen voor handelaars

Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 11 augustus 2017. Deze wet heeft tot doel het insolventierecht grondig te hervormen, performanter te maken en aan te passen aan de Europese regelgeving.

Gezien de continue stijging van het aantal faillissementen, en de aanzienlijke lastverhoging voor het gerechtelijk apparaat bij de afhandeling van deze faillissementen, heeft de wetgever steeds de noodzaak gevoeld om de procedures inzake faillissementsafhandeling te verbeteren. Om de kans op herstel en voortbestaan van de onderneming in moeilijkheden te vergroten in de gevallen waar dit mogelijk is, is het noodzakelijk om sneller een onderscheid te maken tussen deze ondernemingen en deze waar geen hulp meer kan baten. Deze laatste moeten sneller opgespoord en afgehandeld kunnen worden.

Met de vorige grondige wetswijziging van 1 december 2016 (gepubliceerd op 11 januari 2017) werd het Centraal Register Solvabiliteit opgericht. Dit moet een belangrijke stap betekenen in de queeste naar een vlotte afhandeling van faillissementen. Maar daar mag en kan het niet bij ophouden. Een nieuwe, grondige wijziging drong zich op, en kwam er uiteindelijk met de wet van 11 augustus 2017.

De voornaamste wijziging van deze nieuwe regelgeving betreft een algemene verruiming van het personeel toepassingsgebied. Tot voor kort was de faillissementswetgeving enkel van toepassing op handelaars. De nieuwe wet is daarentegen van toepassing op alle ondernemers, inclusief vrije beroepers, zelfstandigen en sommige vzw's.

Daarnaast heeft de nieuwe wet tot doel ondernemers een tweede kans te geven. Zo zullen bijvoorbeeld inkomsten uit nieuwe activiteiten geen deel meer uitmaken van de boedel, tenzij deze inkomsten verkregen zijn op grond van een oorzaak die aan het faillissement voorafgaat.

Ook wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheid zijn er nieuwe regels. Deze regeling wordt overgebracht van het vennootschapsrecht naar het insolventierecht.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2018. De wet voorziet in een mogelijkheid om per artikel een vroegere inwerkingtreding te bepalen, bij KB.

  

terug naar overzicht