Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

10 oktober 2017

Cash betalingen

(a)   Verkopen door handelaars en dienstverleners:

Wanneer de totale prijs (inclusief BTW) onder € 3.000,00 ligt, mag de klant het gehele bedrag cash betalen.

Voorbeeld: een klant koopt van een handelaar een antiek meubel voor 2.999,00 euro. Hij mag alles cash betalen.

Wanneer de totale prijs gelijk aan of hoger is dan € 3.000,00, dan mag er slechts 10% van de totale prijs in cash betaald worden met een absoluut maximum van € 3.000,00.

Voorbeelden:

Let op, bij het eerste voorbeeld mag er dus niet € 3.000,00 betaald worden en het resterende bedrag via overschrijving. Dit gaat in tegen de regeling! U dient zich in dat geval te houden aan de 10%-regel.

Belangrijk is dat u de maximumbedragen niet mag omzeilen door het totale bedrag op te splitsen in verschillende kleinere bedragen[3]. Men zal bij het bepalen van het limiet van € 3.000,00 dus kijken naar het totaalbedrag, en niet naar het betaalde deelbedrag. Een factuur kunstmatig in twee splitsen biedt u dus geen soelaas. Wanneer men echter twee verschillende facturen heeft van bijvoorbeeld € 2.500,00, dan mogen ze beide in cash betaald worden. Voorwaarde is wel dat het gaat om twee aparte verkopen of diensten.

(b)   Verkoop van onroerende goederen – vastgoed

Wat betreft de vastgoedsector[4], is het betalen in cash steeds verboden. Betalingen mogen slechts gebeuren per storting of per cheque. Het gaat hier uitsluitend over de verkoop van een onroerend goed en is van toepassing op zowel koper, verkoper, particulier als handelaar.

Dit verbod zal niet gelden wanneer u uw woning gaat bouwen of verbouwen. Hier gelden de hoger vernoemde regels.

(c)    Inkopen door een handelaar in edele metalen[5]:

Voor hen geldt dezelfde regeling als voor verkopen door handelaars en dienstverleners.

Voorbeeld: een particulier verkoopt aan een goudinkoper oude gouden juwelen ter waarde van 4.000,00 euro. De handelaar mag 400,00 euro cash betalen[6].

(d)   Inkopen van koperen kabels door een schroothandelaar:

Hier zijn cashbetalingen absoluut verboden. Dit geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.

(e)    Verkopen door een particulier:

Bij verkopen door een particulier gelden in de regel geen beperkingen. Hier moet men geen rekening houden met het maximumbedrag van € 3.000,00, ongeacht of de koper al dan niet een handelaar is.

Voorbeeld: een particulier mag zijn tweedehandswagen ter waarde van 100.000,00 euro geheel cash verkopen, ongeacht of de koper een handelaar is[7].

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze vrijheid van de particulier. Zo zal het verbod van verkoop van onroerende goederen, edele metalen en koperen kabels aan handelaren nog steeds gelden (zie hierboven).

Aangifte en controle

In principe bent u verplicht overtredingen op deze regels aan te geven bij de antiwitwascel[8]. In geval van overtreding wordt er een boete opgelegd ten belope van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag[9]. De boete mag nooit meer bedragen dan € 1.350.000,00 euro. Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.

De Algemene Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Economie ziet toe op de naleving van bovenstaande regels[10]. Zij voeren hiertoe regelmatig controles uit. Ter vervulling van hun opdracht mogen de controleurs alle boekhoudkundige en commerciële documenten van handelaren of dienstverleners inkijken.

U dient bijgevolg goed op te letten wanneer er betalingen in cash uitgevoerd worden. Laat u dan ook nooit onder druk zetten om bepaalde betalingen in cash door te voeren en vraag altijd een betalingsbewijs.  

 

Auteurs: Joost Peeters, Lieselotte Vrints, Stephanie Gassanova (Stagiaire UHasselt)

Studio Legale 

terug naar overzicht