Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

19 oktober 2017

Het nieuwe vennootschapsrecht: Betere bescherming van schuldeisers?

De wetgever voelt al langer de noodzaak om het vennootschapsrecht te versoepelen, om binnenlandse, en buitenlandse investeringen en groei mogelijk te maken. Op 2 oktober 2015 reeds legde het nieuw opgerichte Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, een speciaal opgerichte denktank, haar voorstel neer voor een nieuw en modern Wetboek van Vennootschappen.

Enkele van de grootste krachtlijnen zijn:

  1. Het aantal vennootschapsvormen wordt drastisch ingeperkt tot 4. Na de hervorming zouden er nog 4 overblijven: De NV, de BVBA, de CVBA en de maatschap. Alle andere vennootschapsvormen zouden verdwijnen.
  2. De regelgeving omtrent de BVBA wordt versoepeld, met de bedoeling deze aantrekkelijker en meer flexibel te maken. Zo zou de kapitaalsvereiste worden afgeschaft, in lijn met een internationale tendens. Maar andere regels betreffende de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers zouden wel behouden blijven.

Inzake die bescherming van schuldeisers bestaat op heden een ongelijkheid tussen schuldeisers van de NV en die van een BVBA. Sinds de wetswijziging van 22 november 2013, die het Wetboek van Vennootschappen wijzigde, werden de waarborgen van schuldeisers in een NV vergroot, wanneer de vennootschap besliste tot een kapitaalherschikking. Dankzij deze wet hebben schuldeisers het recht om een zekerheid te eisen voor hun schuldvorderingen waarover een betwisting in rechte bestaat. Deze mogelijkheid werd evenwel niet dorgetrokken voor de schuldeisers van de BVBA.

Op 9 juni 2016 sprak het Grondwettelijk Hof zich hierover uit. Het Hof stelde een niet naar recht verantwoord onderscheid vast tussen de schuldeisers van een NV en die van een BVBA. Het feit dat de schuldeisers van de BVBA niet over dezelfde mogelijkheid tot zekerheidstelling beschikking als de schuldeisers van de NV houdt een schending in van het gelijkheidsbeginsel.

Verwacht wordt dan ook dat de hervorming van het vennootschapsrecht, dat zou ingaan ergens in het voorjaar van 2018, hieraan zal verhelpen.

terug naar overzicht