Aandacht voor 
het behoud van uw
commerciële relatie 
met uw klanten 

Expertise 
en transparantie

Bevoorrechte partner
van ondernemers

Jong en 
dynamisch team

Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Steeds online 
toegang tot uw dossiers

Unieke en voordelige 
abonnementsformules

Invorderingexperts

Geen financiële 
verrassingen

19 oktober 2017

Verplichte vermeldingen op akten van een vennootschap

Onderzoek in de afgelopen jaren onder een grote groep bedrijven leerde dat heel veel ondernemingen niet op de hoogte zijn van de verplichte vermeldingen op hun website en facebookpagina.

Nochtans is artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen heel duidelijk. Hieronder zetten we de verplichte vermeldingen nog eens op een rijtje.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) uitgaande van :

-          De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

-          De coöperatieve vennootschap;

-          De naamloze vennootschap;

-          De commanditaire vennootschap op aandelen;

-          Het economische samenwerkingsverband;

-          De Europese vennootschappen;

-          De Europese coöperatieve vennootschappen;

Moeten de volgende gegevens vermelden:

1° de naam van de vennootschap;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

 

Deze vermeldingen laten klanten toe om de vennootschap te identificeren. Het stelt hen in staat uit te maken of de vennootschap te vertrouwen is.

Wanneer bij controle blijkt dat de verplichte gegevens niet correct vermeld zijn, wordt in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Blijft de onderneming in gebreke de gegevens te vermelden, dan riskeert deze een boete.

terug naar overzicht