Wij gaan voor 
een totaalaanpak

Fiscaal recht

 

Welke zijn de fiscale consequenties van een bepaalde constructie of transactie? Welke fiscale mogelijkheden of instrumenten bestaan er om uw operatie te optimaliseren? Wat met een fiscale heffing waarmee u niet akkoord gaat?

De fiscale wetgeving evolueert snel en is bovendien (te) vaak (te) onduidelijk. Onze vaardigheden laten ons toe om zelfstandig, creatief en synthesegericht de belastingwetgeving te bestuderen en u concreet te adviseren. De wisselwerking tussen het belastingrecht enerzijds en de andere rechtstakken en de economische disciplines anderzijds moeten voor ogen worden gehouden. Er gaat bijzondere aandacht naar de praktijkgerichte toepassing voor uw specifiek dossier.

 

Contacteer ons