Invorderingexperts

Insolventierecht

 

Wat indien u wordt geconfronteerd met een faillissement of een debiteur die insolvabel blijkt? Wat zijn uw rechten als schuldeiser?

Wij bekijken de mogelijkheden tot verhaal van schuldeisers in detail, de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur, en de technieken en instrumenten waarmee schuldeisers hun belangen kunnen beschermen. Daarbij worden de persoonlijke zekerheden onderzocht, zoals bijv. de borg(tocht) en de belangrijkste vormen van garantie(s) en waarborgen. Ook het goederenrecht speelt hierbij een rol. Begrippen zoals vermogen, zakelijke rechten en samenloop tussen schuldeisers vragen veel aandacht. Per categorie van goederen komen de zekerheidsrechten aan bod, zoals onder meer eigendomsvoorbehoud, pandrechten, retentierecht, bijzondere voorrechten, hypotheken en andere mechanismen zoals rechtstreekse vorderingen, schuldvergelijking en delegatie-overeenkomsten. Er zijn verschillende vormen van samenloop en bijzonderheden omtrent collectieve procedures, met name bij beslag, faillissement en collectieve schuldenregeling.

Contacteer ons